2a edició dels seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura». Sept. 2021-Jun. 2022. Universitat de Lleida

deco_logo
Share on facebook

2a edició dels seminaris virtuals
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura»
Universitat de Lleida
Setembre 2021 – Juny 2022

http://www.medieval.udl.cat/en/activities/Virtual-events/

CALENDARI
(totes les sessions tindran lloc a les 17:00h)

SESSIÓ 1: 21 de setembre 2021
ALBERTO VELASCO (Universitat de Lleida), Imatges marianes en temps del gòtic: models autòctons o models forans? Condicionants nacionalistes i visions autàrquiques.

SESSIÓ 2: 19 d’octubre 2021
VICENT ROYO (Universidad de Zaragoza), Societat rural, poder i identitat al regne de València (s. XIII-XV). Plantejaments, fonts i metodologia d’estudi.

SESSIÓ 3: 16 de novembre 2021
MARINA GIRONA (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), De rabinos, jueces y escribas: procedimientos judiciales en una aljama judía de Castilla (siglo XV).

SESSIÓ 4: 14 de desembre 2021
FRANCESCO RENZI (Universidade Nova de Lisboa), La estructura del cardenalado romano en la Plena Edad Media (siglos XI-XII). Reforma, Organización Episcopal y Elección Pontificia.

SESSIÓ 5: 18 de gener 2022
XÈNIA GRANERO (Universitat Rovira i Virgili), La evolución de los cielos pétreos de los siglos XII al XIV: la Catedral de Tarragona como caso de estudio singular.

SESSIÓ 6: 15 de febrer 2022
SALVATORE MARINO (Universitat de Barcelona), Infància i aprenentatge a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana.

SESSIÓ 7: 15 de març 2022
XAVIER SANAHUJA (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics-IEC), Identitat política a les monedes medievals catalanes.

SESSIÓ 8: 26 d’abril 2022
JENNIFER GOMEZ (Universitat de Lleida), La celebración de la Nápoles aragonesa entre historia y mito en la «Pasca» de Cariteo.

SESSIÓ 9: 17 de maig 2022
KEVIN RODRIGUEZ WITTMAN (Universidad de La Laguna), Tradición mítica y nuevas realidades. La representación del Océano en los mappaemundi medievales.

SESSIÓ 10: 14 de juny 2022
ALBERT REIXACH (Universitat de Lleida), Les taules de canvi privades a la Corona d’Aragó del segle XIV: el rerefons social d’un fenomen financer.

Les sessions es duran a terme de forma virtual. Accés lliure. La setmana prèvia a cada sessió, s’enviarà el corresponent enllaç des d’aquest mateix correu.

¡Comparte con tus amigos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

¿Quieres contactar con nosotros?