2a edició dels seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura». Sept. 2021-Jun. 2022. Universitat de Lleida

deco_logo

2a edició dels seminaris virtuals
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura»
Universitat de Lleida
Setembre 2021 – Juny 2022

http://www.medieval.udl.cat/en/activities/Virtual-events/

CALENDARI
(totes les sessions tindran lloc a les 17:00h)

SESSIÓ 1: 21 de setembre 2021
ALBERTO VELASCO (Universitat de Lleida), Imatges marianes en temps del gòtic: models autòctons o models forans? Condicionants nacionalistes i visions autàrquiques.

SESSIÓ 2: 19 d’octubre 2021
VICENT ROYO (Universidad de Zaragoza), Societat rural, poder i identitat al regne de València (s. XIII-XV). Plantejaments, fonts i metodologia d’estudi.

SESSIÓ 3: 16 de novembre 2021
MARINA GIRONA (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), De rabinos, jueces y escribas: procedimientos judiciales en una aljama judía de Castilla (siglo XV).

SESSIÓ 4: 14 de desembre 2021
FRANCESCO RENZI (Universidade Nova de Lisboa), La estructura del cardenalado romano en la Plena Edad Media (siglos XI-XII). Reforma, Organización Episcopal y Elección Pontificia.

SESSIÓ 5: 18 de gener 2022
XÈNIA GRANERO (Universitat Rovira i Virgili), La evolución de los cielos pétreos de los siglos XII al XIV: la Catedral de Tarragona como caso de estudio singular.

SESSIÓ 6: 15 de febrer 2022
SALVATORE MARINO (Universitat de Barcelona), Infància i aprenentatge a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana.

SESSIÓ 7: 15 de març 2022
XAVIER SANAHUJA (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics-IEC), Identitat política a les monedes medievals catalanes.

SESSIÓ 8: 26 d’abril 2022
JENNIFER GOMEZ (Universitat de Lleida), La celebración de la Nápoles aragonesa entre historia y mito en la «Pasca» de Cariteo.

SESSIÓ 9: 17 de maig 2022
KEVIN RODRIGUEZ WITTMAN (Universidad de La Laguna), Tradición mítica y nuevas realidades. La representación del Océano en los mappaemundi medievales.

SESSIÓ 10: 14 de juny 2022
ALBERT REIXACH (Universitat de Lleida), Les taules de canvi privades a la Corona d’Aragó del segle XIV: el rerefons social d’un fenomen financer.

Les sessions es duran a terme de forma virtual. Accés lliure. La setmana prèvia a cada sessió, s’enviarà el corresponent enllaç des d’aquest mateix correu.

¡Comparte con tus amigos!

¿Quieres contactar con nosotros?