Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349)», edición de Mateu Rodrigo Lizondo

Diplomat Valencia.thumbnail.jpg

Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349). Edició a cura de Mateu Rodrigo Lizondo, Col•lecció Fonts Històriques Valencianes 59, València, Universitat – Acadèmia de la Llengua, 2013, 442 pàgines.
ISBN: 8437092531

Aquesta col•lecció documental té origen en la tesi doctoral del autor, La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real, llegida a la Universitat de València en el ja llunyà 1987, però que ha segut notablement enriquida amb nous texts, exhumats per la investigació posterior en l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Per exemple, es recull el procés de Corts de València de 1348-1349, convocades per Pere el Cerimoniós per clausurar jurídicament la revolta, i que resulta ser el més antic diari de Corts conservat als regnes de la Corona d’Aragó.
Tradicional i erròniament s’ha entès la Unió de València com una extensió de la aragonesa, considerades ambdós de caràcter nobiliari. Malgrat això la Unió de València demostrà un clar descontent de les classes dirigents de la ciutat, ciutadans, juristes i mercaders, amb gran recolzament popular i menestral, de manera que tots junts aconseguiren l’adhesió d’una part de la noblesa i de la major de les viles i llocs del regne, en el reialenc i en el senyoriu, per oposar-se als desitjos del Cerimoniós de nomenar hereua del regne a la infanta Constança, la seua filla primogènita, a banda d’altres raons fonamentalment polítiques. De fet, la Unió valenciana fou una resposta col•lectiva a una sèrie de greuges i contrafurs reials que tingué com a propòsit impulsar uns mecanismes constitucionals de control a l’actuació de la monarquia en el regne.

Esta colección documental tiene su origen en la tesis doctoral del autor, La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real, leída en la Universidad de Valencia en el ya lejano 1987, pero que ha sido notablemente enriquecida con nuevos textos, exhumados por la investigación posterior en el Archivo de la Corona de Aragón. Por ejemplo, se recoge el proceso de Cortes de Valencia de 1348-1349, convocadas por Pedro el Ceremonioso, para concluir jurídicamente la revuelta, y que resulta ser el más antiguo diario de Cortes conservados en los reinos de la Corona de Aragón.
Tradicional y erróneamente se ha entendió la Unión de Valencia como una extensión de la aragonesa, consideradas las dos de carácter nobiliario. A pesar de ello, la Unión de Valencia demostró un claro descontento de las clases dirigentes de la ciudad, ciudadanos, juristas y mercaderes, con gran apoyo popular y menestral, de manera que todos juntos consiguieron la adhesión de una parte de la nobleza y de la mayor de las villas y lugares del reino, en el realengo y en el señorío, para oponerse a los deseos del Ceremonioso de nombrar heredera del reino a la infanta Constanza, su hija primogénita, aparte de otras razones fundamentalmente políticas. De hecho, la Unión valenciana fue una respuesta colectiva a una serie de contrafueros reales que tuvo como propósito impulsar unos mecanismos constitucionales de control en la actuación de la monarquía en el reino.

¡Comparte con tus amigos!

¿Quieres contactar con nosotros?