Nueva publicación: «Entre el negoci privat i la caritat popular. La redempció de captius a la Corona d’Aragó baixmedieval (1410-1458)», de Victòria A. Burguera Puigserver

Diapositiva2

Victòria A. BURGUERA PUIGSERVER
Entre el negoci privat i la caritat popular. La redempció de captius a la Corona d’Aragó baixmedieval (1410-1458)
Madrid, CSIC, 2024, 197 págs.
ISBN: 978-84-00-11243-1

La present monografia ofereix una doble contribució al coneixement dels sistemes de redempció de captius a la Corona d’Aragó baixmedieval. En primer lloc, gràcies a l’anàlisi de les taxes que gravaven el moviment de musulmans presents en territori reial, es descriuen els mitjans, el volum i les vies de retorn d’aquells captius de religió islàmica que eren rescatats i embarcats en els principals ports de la Corona -els de Barcelona, València i Mallorca- cap als seus territoris d’origen. En segon lloc, i en sentit contrari, s’estudia el paper, l’àmbit d’acció i la productivitat d’una institució sorgida a inicis del segle XV a l’illa de Mallorca, encapçalada pels jurats de la ciutat i regne i pel capítol catedralici, amb la intenció de recaptar ajudes per als cristians captius a terres islàmiques. A la vegada, l’estudi d’aquestes vies de redempció posa de manifest tota una sèrie de fenòmens transversals al rescat de captius, que també són abordats en el llibre: des de les principals àrees d’intercanvi comercial fins a l’ús d’embarcacions de diversa tipologia, passant pels agents intervinents en l’empresa dels rescats i la combinació de negocis en uns mateixos viatges.

SUMARIO

Abreviatures utilitzades.
Pròleg.
Introducció
Les taxes de sortida dels musulmans: una font per a l’estudi de la redempció
Les destinacions dels captius musulmans
Els viatges al Magreb: actors i interventors
El rescat com a negoci mercantil i inversió a llarg termini
El rescat de captius cristians a la Mallorca baixmedieval
Conclusions
Bibliografia
Índex toponomàstic.

¡Comparte con tus amigos!

¿Quieres contactar con nosotros?