Seminarios virtuales: «Connecta amb l’Edat Mitjana». Univ. Lleida, sept. 2020-mayo 2021

Programa

CONNECTA AMB L’EDAT MITJANA

Seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura» de la Universitat de Lleida

Setembre 2020 – Maig 2021

CALENDARI 
(totes les sessions tindran lloc a les 17:00h)

SESSIÓ 1:  22 de setembre 2020
JESÚS BRUFAL (Universitat Autònoma de Barcelona), Reflexions sobre el Medievalisme en temps de pandèmia

SESSIÓ 2: 13 d’octubre 2020
ISAAC LAMPURLANÉS (Università degli Studi di Padova), La història d’un text: la traducció llatina de les Extractiones de Talmud dins del seu context i la seua evolució

SESSIÓ 3: 27 d’octubre 2020
ALBERT CASSANYES (Universitat de Lleida), La provisió de prebendes a la Seu de Lleida al segle XV: una qüestió d’amistat

SESSIÓ 4: 10 de novembre 2020
LUIS M. PÉREZ ZAMBRANO (Universitat de Lleida), Los frailes medievales en el Nuevo Reino de la Tierra Firme

SESSIÓ 5: 15 de desembre 2020
MARIA LÓPEZ (Universitat de Lleida), La Matière de Bretagne en la Corona de Aragón: aproximación a las fuentes literarias catalanes

SESSIÓ 6: 19 de gener 2021
NÚRIA PREIXENS (Universitat de Lleida), Aproximació a l’Almoina de Lleida del segle XIV

SESSIÓ 7: 9 de febrer 2021
ELISABETH BONILLA (Universitat de Lleida), Apropar-se a la cosmovisió alt medieval: el cas dels Comtats d’Osona i Manresa

SESSIÓ 8: 23 de febrer 2021
ROGERIO R. TOSTES (Foundation of Social Studies of Paraná), El ‘vinculum’ de la consciència i el control de la culpa dins dels escrits de Jean Gerson

SESSIÓ 9: 16 de març de 2021
GUILLEM ROCA (Universitat de Lleida), El llinatge del notari Pere Sanç: fundadors i administradors d’hospitals a la Lleida del segle XIII

SESSIÓ 10: 20 d’abril de 2021
SERGI TELLA (Universitat de Lleida), Repensant l’època comtal: mites de la Catalunya dels segles IX-X

SESSIÓ 11: 18 de maig de 2021
ÀNGELA GONZÁLEZ CENTELLES (Universitat de Lleida), L’estudi micro-regional del poblament rural durant l’Antiguitat Tardana

Les sessions es duran a terme de forma virtual, per participar-hi és obligatòria la inscripció prèvia tot indicant la sessió a la que es vulgui participar.
Per participar-hi i rebre l’enllaç de la videoconferència cal escriure  a: medieval@historia.udl.cat

Cartel
Programa 

 

¡Comparte con tus amigos!

¿Quieres contactar con nosotros?