XI Seminari d’Estudis Medievals: «La veritat fa via plana y lo mentir la fa malsana»: falsificacions, alteracions i invencions a (i sobre) l’edat mitjana

Presentación1

XI Seminari d’Estudis Medievals: «La veritat fa via plana y lo mentir la fa malsana»: falsificacions, alteracions i invencions a (i sobre) l’edat mitjana

DATES  12 i 19 d’abril de 2024

LLOC Sala d’actes Son Lledó (Universitat de les Illes Balears)

DURADA: 10h

PLACES: 150h

HORARI: 12 d’abril: de 9 a 18 hores (de 9.30 a 10.30 h; d’11 a 13 h i de 15.30 a 17.30 h)
19 d’abril: de 9 a 14 hores (de 9.30 a 11.30 h i de 12 a 14 h)

HORES DE FPP: Activitat reconeguda amb 9 hores de Formació Permanent del Professorat per part de la Conselleria d’Educació i Universitats

Gratuït

COORDINACIÓ: Antònia Juan-Vicens i Magdalena Cerdà. Grup de Recerca Estudis Medievals (GRESMED), Departament Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB.

INTRODUCCIÓ:

L’edat mitjana és un època que gaudeix d’immensa popularitat en els nostres dies. Aquest fet es fa patent en l’elevat nombre de novel·les, pel·lícules o sèries que es basen i/o s’inspiren en ella. Amb tot, el públic no especialista en té una visió esbiaixada i deformada, en bona part perquè es manté en la creença d’una sèrie de tòpics que tradicionalment s’han anat reiterant, la veracitat dels quals en gran part dels casos és falsa o, si més no, discutible. Molts d’ells es varen originar en el segle XIX, amb l’auge dels nacionalismes, per una banda, i dels historicismes, de l’altra, però n’hi ha d’altres que es varen gestar inclús abans, en la mateixa època medieval i en la moderna. Aquest seminari pretén tractar aquestes qüestions en base a tres eixos temàtics:

  • Com la tradició ha forjat tòpics historiogràfics que s’han anat repetint reiteradament.
  • Les falsificacions que es perpetraren a l’edat mitjana de documents, obres o tradicions, per interessos polítics varis, religiosos, etc.
  • Les invencions/alteracions/adulteracions modernes i contemporànies sobre l’art medieval, les quals han condicionat la forma en què ha arribat als nostres dies i la manera en que ha estat interpretat.

DESTINATARIS:

  • Alumnes del grau d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i Literatura Catalanes
  • Alumnes del Màster de Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura, del Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió i alumnes del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia
  • També està obert a qualsevol persona de la comunitat universitària o extrauniversitària que estigui interessada en el tema.

METODOLOGIA: El curs es desenvoluparà a partir de diverses sessions de caire teòric-expositiu amb suport audiovisual. En cadascuna de les exposicions s’intercalaran aspectes de caire més pràctic, com pugui ser l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Es proposa oferir el seminari també en línia (streaming).

LLENGUA VEHICULAR: català i castellà

CONTINGUT DEL PROGRAMA:

12 d’abril

9.15 h Obertura del curs

9.30 h Eduardo Carrero (UAB): «El tapiz de Penélope. Construyendo y derribando la arquitectura altomedieval (589-1200) desde los pupitres»

10.30 h pausa

11 h Pau Viciano (UV): «Mossàrabs o catalans? La manipulació dels orígens medievals del País Valencià al servei del regionalisme conservador»

12 h Maribel Ripoll (UIB): «»Cada inquisidor crea el seu heretge» o com Nicolau Eimeric va distorsionar Ramon Llull»

15.30 h Jesús Criado (UNIZAR): «»Por ser la invocación de la iglesia». Avatares de la escultura gótica de Nuestra Señora de la Huerta de la catedral de Tarazona (Zaragoza) en el contexto de la renovación de su retablo mayor»

16.30 h Leticia Agúndez (UNICAN): «Falsificar la documentación monástica: el recuerdo de los obispos legendarios en el cartulario de Valpuesta (siglos X-XII)»

19  d’abril

9.30 h Ferran Garcia-Oliver (UV): «Adherències patriòtiques i bel·ligerants de la historiografia espanyola»

10.30 h Francesca Tugores i Miquel Àngel Capellà (UIB): «Intervencions en el patrimoni arquitectònic medieval a Mallorca durant l’època contemporània: repristinaments, pèrdues i recreacions»

11.30 h Pausa

12 h Gabriel Ensenyat (UIB): «Mistificacions, anomalies, falsos i falsaris en la construcció de relats imaginaris»

13 h Antoni Mas (UIB): «Falsificació o una mala lectura? El suposat Privilegi de Sant Feliu de Guíxols de 1365»

https://sac.uib.cat/aules/jornades_i_conferencies/23-24/X-Seminari-dEstudis-Medievals/

¡Comparte con tus amigos!

¿Quieres contactar con nosotros?