XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals: «Sanç I de Mallorca. El regne de Mallorca i la Mediterrània a l’inici del segle XIV». 19-21 septiembre 2024. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma

Cartell jornades Sanç I

XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals:
Sanç I de Mallorca. El regne de Mallorca i la Mediterrània a l’inici del segle XIV
19-21 septiembre 2024
Institut d’Estudis Baleàrics
Arxiu del Regne de Mallorca
c/ de Ramon Llull, 3
Palma (I. Baleares)

Coordinació de les Jornades: Jordi Maíz Chacón

Les propostes s’han d’adscriure a una de les quatre ponències següents:

1 Sanç I de Mallorca i el regne medieval de Mallorca: política i institucions
El regnat de Sanç I de Mallorca es desenvolupa entre els anys 1311 i 1324. El seu breu, però intens  mandat, té lloc en una etapa constructiva de la jove monarquia del regne de Mallorca. La continuïtat de les polítiques empreses pel seu pare, Jaume II de Mallorca, així com els reptes als quals va fer front, el situen en una complexa situació d’equilibris entre els interessos locals i les necessitats dels poderosos regnes que l’envolten.

2 Societats i economies medievals
El camp, la ciutat, les petites viles i les grans rutes comercials converteixen el regne de Mallorca en un epicentre més que heterodox de formes econòmiques. La nova societat cristiana, que sorgeix després de la conquesta del segle XIII, presenta una àmplia gamma de matisos i escenaris on la diversitat d’oficis i orígens esdevindrà una constant. Cristians, jueus, viatgers, esclaus, dones i homes emergeixen com a protagonistes d’aquest nou teixit socioeconòmic que s’està gestant.

3 L’espai mediterrani a l’inici del segle XIV
A l’inici del segle XIV, l’espai mediterrani era un complex mosaic de cultures, imperis i conflictes que formaven la trama de la seva rica història. Els regne de Mallorca i la Corona d’Aragó, interactuen amb multitud d’espais, institucions i persones que seran les protagonistes de les noves dinàmiques del tombant de l’Edat Mitjana.

4 Art, cultura i poder als regnes medievals
La baixa Edat Mitjana es va caracteritzar per una transformació significativa en els àmbits de l’art, la cultura i el poder en els regnes medievals. Durant aquest període, es va produir un ressorgiment econòmic i cultural i el regne medieval de Mallorca no era aliè a les noves modes i estils. El patrocini de les arts i de la cultura, les noves formes culturals, són protagonistes d’aquesta etapa històrica.

Les propostes han de tenir una extensió de fins a 3.000 caràcters (incloent-hi els espais i la bibliografia).

Termini de presentació dels resums: fins al 15 de maig de 2024.

Les propostes han d’anar acompanyades d’un breu currículum de qui presenta la comunicació, així com de les dades personals següents: nom i llinatges, adreça postal, municipi, codi postal, telèfon i adreça electrònica.

Les propostes s’han d’enviar a: publicacions@iebalearics.org.

Cartel
Folleto

¡Comparte con tus amigos!

¿Quieres contactar con nosotros?